I can’t see my wireless network in the list

There are a number of reasons why you might not be able to see your wireless network on the list of available networks from the system menu.

  • If no networks are shown in the list, your wireless hardware could be turned off, or it may not be working properly. Make sure it is turned on.

  • Lahko ste izven obsega omrežja. Poskusite se premakniti bližje brezžični postaji/usmerjevalniku in si oglejte, če se omrežje čez nekaj časa pojavi na seznamu.

  • Posodabljanje seznama brezžičnih omrežij traja nekaj časa. V primeru da ste svoj računalnik pravkar vklopili ali ga premaknili na drugo mesto, počakajte trenutek in preverite, če se omrežje pojavi na seznamu.

  • Omrežje je lahko skrito. V tem primeru se morate povezati na drugačen način.