Διαδικτυακοί λογαριασμοί

Μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας για μερικές διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook, στο παράθυρο Διαδικτυακοί λογαριασμοί. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για να έχετε πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες όπως αλληλογραφίας, ημερολογίου, συνομιλίας και εγγράφων.