Προσθήκη λογαριασμού

Adding an account will help link your online accounts with your system. Thus, your email program, chat program and other related applications will be set up for you.

  1. Go to the Desktop and start typing Online Accounts.

  2. Κάντε κλικ στο Διαδικτυακοί λογαριασμοί για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Select an account from the list on the right.

  4. Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε.

  5. Θα ανοίξει ένα μικρό παράθυρο με μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να εισάγετε τα διαπιστευτήρια του διαδικτυακού λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, αν ρυθμίζεται έναν λογαριασμό στο Google, δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε στο Google. Ορισμένοι πάροχοι σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό από τον διάλογο εισόδου.

  6. Εάν έχετε εισάγει τα διαπιστευτήριά σας σωστά, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε την πρόσβαση του GNOME στον διαδικτυακό λογαριασμό σας. Εξουσιοδοτήστε την πρόσβαση για να συνεχίσετε.

  7. All services that are offered by an account provider will be enabled by default. Switch individual services to off to disable them.

Αφού έχετε προσθέσει λογαριασμούς, οι εφαρμογές μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες που έχετε επιτρέψει. Για περισσότερες πληροφορίες στον έλεγχο των υπηρεσιών δείτε Ελέγξτε ποιες διαδικτυακές υπηρεσίες ενός λογαριασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση.

Many online services provide an authorization token which Endless OS stores instead of your password. If you remove an account, you should also revoke that certificate in the online service. See Αφαίρεση λογαριασμού for more information.