Αφαίρεση λογαριασμού

Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν διαδικτυακό λογαριασμό που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πια.

Many online services provide an authorization token which Endless OS stores instead of your password. If you remove an account, you should also revoke that certificate in the online service. This will ensure that no other application or website can connect to that service using the authorization for Endless OS.

How to revoke the authorization depends on the service provider. Check your settings on the provider’s website for authorized or connected apps or sites. Look for an app called “GNOME” and remove it.

  1. Go to the Desktop and start typing Online Accounts.

  2. Κάντε κλικ στο Διαδικτυακοί λογαριασμοί για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να αφαιρέσετε.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί - στο κάτω αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  5. Κάντε κλικ στο Αφαίρεση στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί.

Αντί να διαγράψετε πλήρως τον λογαριασμό, είναι δυνατό να περιορίσετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από την επιφάνεια εργασίας σας.