Διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές

Αφού προσθέσετε έναν διαδικτυακό λογαριασμό, οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες υπηρεσίες που δεν έχουν απενεργοποιηθεί. Διάφοροι πάροχοι δίνουν διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτή η σελίδα περιέχει τις διάφορες υπηρεσίες και μερικές γνωστές εφαρμογές που τις χρησιμοποιούν.

Ημερολόγιο

Η υπηρεσία «Ημερολόγιο» σας επιτρέπει να δείτε, να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε συμβάντα σε ένα διαδικτυακό ημερολόγιο. Χρησιμοποιείται από εφαρμογές όπως το Ημερολόγιο, το Evolution, και το California.

Συνομιλία

The Chat service allows you to chat with your contacts on popular instant messaging platforms. It is used by the Empathy application.

Επαφές

Η υπηρεσία «Επαφές» σας επιτρέπει να δείτε δημόσιες πληροφορίες των επαφών σας σε διάφορες υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται από εφαρμογές όπως Επαφές και Evolution.

Έγγραφα

Η υπηρεσία «Έγγραφα» σας επιτρέπει να δείτε τα διαδικτυακά σας έγγραφα όπως αυτά στο Google docs. Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Έγγραφα.

Αρχεία

Η υπηρεσία «Αρχεία» προσθέτει μια απομακρυσμένη τοποθεσία αρχείων, όπως η λειτουργία Σύνδεση σε διακομιστή του διαχειριστή αρχείων. Μπορείτε να προσπελάσετε απομακρυσμένα αρχεία χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή αρχείων, καθώς επίσης και από τους διαλόγους «Άνοιγμα» και «Αποθήκευση» της κάθε εφαρμογής.

Αλληλογραφία

Η υπηρεσία «Αλληλογραφία» σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε αλληλογραφίας μέσω ενός παρόχου όπως το Google. Χρησιμοποιείται από το Evolution.

Φωτογραφίες

Η υπηρεσία «Φωτογραφίες» σας επιτρέπει να δείτε τις διαδικτυακές σας φωτογραφίας όπως αυτές που δημοσιεύετε στο Facebook. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Εκτυπωτές

The Printers service allows you to send a PDF copy to a provider from within the print dialog of any application. The provider might provide print services, or it might just serve as storage for the PDF, which you can download and print later.

Να διαβαστεί αργότερα

The Read Later service allows you to save a web page to external services so that you can read it later on another device. No applications currently use this service.