Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Εάν δεν θέλετε να είστε συνδεδεμένοι σε μια συσκευή Bluetooth, μπορείτε να αφαιρέσετε τη σύνδεση. Αυτό είναι χρήσιμο εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή όπως ένα ποντίκι ή ακουστικά, ή εάν δεν θέλετε πια να μεταφέρετε αρχεία προς ή από τη συσκευή.

  1. Go to the Desktop and start typing Bluetooth.

  2. Κάντε κλικ στο Bluetooth για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε από την λίστα.

  4. In the device dialog box, switch the Connection switch to off, or to remove the device from the Devices list, click Remove Device.

Μπορείτε να επανασυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth αργότερα εάν θέλετε.