Συνδέστε τον υπολογιστή σας σε μια συσκευή Bluetooth

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth όπως ένα ποντίκι ή ένα ζευγάρι ακουστικά, πρώτα χρειάζεστε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τη συσκευή. Αυτό λέγεται επίσης ζεύξη συσκευών Bluetooth.

 1. Go to the Desktop and start typing Bluetooth.

 2. Κάντε κλικ στο Bluetooth για να ανοίξετε τον πίνακα.

 3. Make sure Bluetooth is enabled: the switch at the top should be set to on. With the panel open and the switch on, your computer will begin searching for devices.

 4. Κάντε την άλλη συσκευή Bluetooth αντιληπτή ή ορατή και τοποθετήστε την 5-10 μέτρα από τον υπολογιστή σας.

 5. Κάντε κλικ στη συσκευή στον κατάλογο Συσκευές. Ο πίνακας για τη συσκευή θα ανοίξει.

 6. Εάν απαιτείται, επιβεβαιώστε το PIN στην άλλη συσκευή σας. Η συσκευή πρέπει να σας εμφανίσει το PIN που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας. Επιβεβαιώστε το PIN στη συσκευή (μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κλικ Σύζευξη ή Επιβεβαίωση), έπειτα κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση στον υπολογιστή.

  Χρειάζεται να τερματίσετε την καταχώρισή σας μέσα σε περίπου 20 δευτερόλεπτα στις περισσότερες συσκευές, ή η σύνδεση δεν θα ολοκληρωθεί. Εάν συμβεί αυτό, επιστρέψτε στη λίστα συσκευών και ξαναξεκινήστε.

 7. Η καταχώριση για τη συσκευή στην λίστα Συσκευές θα εμφανίσει μια κατάσταση Συνδεμένο.

 8. Για να επεξεργαστείτε τη συσκευή, κάντε κλικ στην λίστα Συσκευή. Θα δείτε ένα ειδικό παράθυρο για τη συσκευή. Μπορεί να εμφανίσει πρόσθετες επιλογές που εφαρμόζονται στον τύπο της συσκευής στον οποίο συνδέεστε.

 9. Κλείστε τον πίνακα αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

The Bluetooth icon on the taskbar

Όταν μία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth συνδέονται, το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στην περιοχή κατάστασης συστήματος.