Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές Bluetooth, ή να το απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth:

  1. Go to the Desktop and start typing Bluetooth.

  2. Κάντε κλικ στο Bluetooth για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Set the switch at the top to on.

Πολλοί φορητοί υπολογιστές έχουν έναν διακόπτη υλικού ή συνδυασμό πλήκτρων για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Bluetooth. Ψάξτε για έναν διακόπτη στον υπολογιστή σας ή ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο σας. Το πλήκτρο πληκτρολογίου προσπελάζεται συχνά με τη βοήθεια του πλήκτρου Fn.

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth:

  1. Open the system menu from the right side of the taskbar.

  2. Επιλέξτε Εκτός χρήσης. Θα επεκταθεί η ενότητα Bluetooth του μενού.

  3. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Ο υπολογιστής σας είναι ορατός όσο ο πίνακας Bluetooth είναι ανοιχτός.