Αποστολή αρχείων σε μια συσκευή Bluetooth

Μπορείτε να στείλετε αρχεία σε συνδεμένες συσκευές Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μερικοί τύποι συσκευών δεν επιτρέπουν τη μεταφορά αρχείων, ή συγκεκριμένων τύπων αρχείων. Μπορείτε να στείλετε αρχεία χρησιμοποιώντας το παράθυρο ρυθμίσεων του Bluetooth.

Send Files does not work on unsupported devices such as iPhones.

 1. Go to the Desktop and start typing Bluetooth.

 2. Κάντε κλικ στο Bluetooth για να ανοίξετε τον πίνακα.

 3. Make sure Bluetooth is enabled: the switch in the titlebar should be set to on.

 4. Στον κατάλογο Συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θα στείλετε τα αρχεία. Αν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται ως Συνδεδεμένη στον κατάλογο, χρειάζεται να συνδεθείτε σε αυτή.

  Εμφανίζεται ένας πίνακας για την εξωτερική συσκευή.

 5. Κάντε κλικ στο Αποστολή αρχείων… και θα εμφανιστεί ο επιλογέας αρχείου.

 6. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε και κάντε κλικ στο Επιλογή.

  Για να στείλετε περισσότερα από ένα αρχείο σε έναν φάκελο κρατήστε πατημένο το Ctrl καθώς επιλέγετε κάθε αρχείο.

 7. Ο κάτοχος της συσκευής λήψης συνήθως πρέπει να πατήσει ένα πλήκτρο για την αποδοχή του αρχείου. Ο διάλογος Μεταφορά αρχείου Bluetooth θα εμφανίσει τη γραμμή προόδου. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά.