Τι είναι η ορατότητα Bluetooth;

Bluetooth visibility refers to whether other devices can discover your computer when searching for Bluetooth devices. When Bluetooth is turned on and the Bluetooth panel is open, your computer will advertise itself to all other devices within range, allowing them to attempt to connect to your computer.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των οθονών του υπολογιστή σας σε άλλες συσκευές.

Αφού έχετε συνδεθεί σε μια συσκευή, ούτε ο υπολογιστής σας ούτε η συσκευή δεν χρειάζεται να είναι ορατή για την μεταξύ τους επικοινωνία.

Devices without a display usually have a pairing mode that can be entered by pressing a button, or a combination of buttons for a while, whether when they’ve already been turned on, or as they are being turned on.

The best way to find out how to enter that mode is to refer to the device’s manual. For some devices, the procedure might be slightly different from usual.