Πώς εισάγω προφίλ χρώματος;

Μπορείτε να εισάγετε ένα προφίλ χρώματος κάνοντας διπλό κλικ σε ένα αρχείο .ICC ή .ICM στον περιηγητή αρχείων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαχειριστείτε τα προφίλ χρώματος μέσα από τον πίνακα Χρώμα.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Color in the sidebar to open the panel.

  4. Select your device.

  5. Κάντε κλικ στην Προσθήκη προφίλ για να επιλέξετε ένα υπάρχον προφίλ ή να εισάγετε ένα νέο προφίλ.

  6. Πατήστε Προσθήκη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ο κατασκευαστής της οθόνης σας μπορεί να παράσχει ένα προφίλ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτά τα προφίλ είναι συνήθως κατασκευασμένα για τη μέση οθόνη, έτσι μπορεί να μην είναι τέλεια για τη συγκεκριμένη οθόνη σας. Για την καλύτερη βαθμονόμηση, θα πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ χρησιμοποιώντας ένα χρωματόμετρο ή φασματοφωτόμετρο.