Πώς αποδίδονται προφίλ στις συσκευές;

Μπορεί να θέλετε να αναθέσετε ένα προφίλ χρώματος για την οθόνη ή τον εκτυπωτή σας, έτσι ώστε τα χρώματα που εμφανίζονται να είναι πιο ακριβή.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Color in the sidebar to open the panel.

  4. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία θέλετε να προσθέστε ένα προφίλ.

  5. Κάντε κλικ στην Προσθήκη προφίλ για να επιλέξετε ένα υπάρχον προφίλ ή να εισάγετε ένα νέο προφίλ.

  6. Πατήστε Προσθήκη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

  7. To change the used profile, select the profile you would like to use and press Enable to confirm your selection.

Κάθε συσκευή μπορεί να έχει πολλά προφίλ που της εκχωρούνται, αλλά μόνο ένα προφίλ μπορεί να είναι προεπιλεγμένο. Το προεπιλεγμένο προφίλ χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την αυτόματη επιλογή προφίλ. Ένα παράδειγμα αυτής της αυτόματης επιλογής θα ήταν εάν ένα προφίλ δημιουργήθηκε για γυαλιστερό χαρτί και μια άλλη για απλό χαρτί.

Εάν το υλικό βαθμονόμησης είναι συνδεδεμένο, το κουμπί Βαθμονόμηση… θα δημιουργήσει ένα νέο προφίλ.