Δοκιμάστε την απόδοση του σκληρού σας δίσκου

Για να δοκιμάσετε την ταχύτητα του σκληρού σας δίσκου:

  1. Open Disks from the Desktop.

  2. Επιλέξτε τον δίσκο από τη λίστα στο αριστερό παράθυρο.

  3. Click the menu button and select Benchmark disk… from the menu.

  4. Κάντε κλικ στο Εκκίνηση έλεγχου επιδόσεων… και ρυθμίστε τις παραμέτρους Ρυθμός μεταφοράς και Χρόνος προσπέλασης όπως εσείς επιθυμείτε.

  5. Κάντε κλικ στο Εκκίνηση του έλεγχου επιδόσεων για να δοκιμάσετε πόσο γρήγορα μπορούν να διαβαστούν τα δεδομένα από τον δίσκο. Ίσως απαιτηθούν δικαιώματα διαχειριστή. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας, ή τον κωδικό πρόσβασης για τον ζητούμενο λογαριασμό διαχειριστή.

    Εάν η επιλογή Εκτέλεση ελέγχου επιδόσεων εγγραφής είναι επιλεγμένη, ο έλεγχος επιδόσεων θα δοκιμάσει πόσο γρήγορα τα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν στο δίσκο. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Όταν η δοκιμή ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στο γράφημα. Τα πράσινα σημεία και οι γραμμές σύνδεσης δείχνουν τα δείγματα που πάρθηκαν· αυτά αντιστοιχούν στον δεξιό άξονα, εμφανίζοντας τον χρόνο πρόσβασης, σχεδιασμένο στον κάτω άξονα, που αναπαριστά τον χρόνο που πέρασε κατά τη διάρκεια της μέτρησης επιδόσεων. Η γαλάζια γραμμή αναπαριστά τους ρυθμούς ανάγνωσης, ενώ η κόκκινη γραμμή αναπαριστά τους ρυθμούς εγγραφής· αυτοί εμφανίζονται ως ρυθμοί δεδομένων πρόσβασης στον αριστερό άξονα, σχεδιασμένοι ως ποσοστό του δίσκου που διανύθηκε, από το εξωτερικό προς τον άξονα, κατά μήκος του κάτω άξονα.

Κάτω από το γράφημα, οι τιμές εμφανίζονται για ελάχιστο, μέγιστο και μέσο όρο ρυθμών ανάγνωσης και εγγραφής, τον μέσο όρο χρόνου πρόσβασης και χρόνου που πέρασε από την τελευταία δοκιμή μέτρησης επιδόσεων.