Έλεγχος του σκληρού σας δίσκου για προβλήματα

Έλεγχος του σκληρού δίσκου

Οι σκληροί δίσκοι έχουν ένα ενσωματωμένο εργαλείο ελέγχου υγείας που λέγεται SMART (τεχνολογία αυτοπαρακολούθησης, ανάλυσης και αναφοράς), που ελέγχει συνεχώς τον δίσκο για δυνητικά προβλήματα. Το SMART επίσης προειδοποιεί εάν ο δίσκος πρόκειται να αστοχήσει, βοηθώντας την αποφυγή απώλειας σημαντικών δεδομένων.

Although SMART runs automatically, you can also check your disk’s health by running the Disks application:

Check your disk’s health using the Disks application

  1. Open Disks from the Desktop.

  2. Επιλέξτε τον δίσκο που θέλετε να ελέγξετε από την λίστα συσκευών αποθήκευσης στα αριστερά σας. Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες και η κατάσταση του δίσκου.

  3. Click the menu button and select SMART Data & Self-Tests…. The Overall Assessment should say “Disk is OK”.

  4. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Χαρακτηριστικά SMART, ή κάντε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για να εκτελέσετε τον έλεγχο.

What if the disk isn’t healthy?

Even if the Overall Assessment indicates that the disk isn’t healthy, there may be no cause for alarm. However, it’s better to be prepared with a backup to prevent data loss.

If the status says “Pre-fail”, the disk is still reasonably healthy but signs of wear have been detected which mean it might fail in the near future. If your hard disk (or computer) is a few years old, you are likely to see this message on at least some of the health checks. You should backup your important files regularly and check the disk status periodically to see if it gets worse.

Εάν χειροτερεύσει, ίσως θελήσετε να πάτε τον υπολογιστή/σκληρό δίσκο σε έναν επαγγελματία για παραιτέρω διάγνωση ή επισκευή.