Ορισμός χρόνου σβησίματος οθόνης

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο πρωτού σβήσει η οθόνη σας όταν μείνει ανενεργή. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία τελείως.

Για να ορίσετε τον χρόνο σβησίματος της οθόνης:

  1. Go to the Desktop and start typing Power.

  2. Κάντε κλικ στο Ενέργεια για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Use the Blank screen drop-down list under Power Saving to set the time until the screen blanks, or disable the blanking completely.

Όταν ο υπολογιστής σας μένει στην αναμονή, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Για να αλλάξετε αυτή την συμπεριφορά, δείτε Η οθόνη κλειδώνει υπερβολικά γρήγορα.