Η οθόνη κλειδώνει υπερβολικά γρήγορα

Εάν αφήσετε τον υπολογιστή σας για λίγο, η οθόνη θα κλειδώσει τον εαυτόν της αυτόματα, έτσι πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να την ξαναχρησιμοποιήσετε. Αυτό γίνεται για λόγους ασφάλειας (έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να επέμβει στην εργασία σας εάν αφήσετε τον υπολογιστή αφύλακτο), αλλά μπορεί να είναι ενοχλητικό εάν η οθόνη κλειδώνεται μόνη της υπερβολικά γρήγορα.

Για μεγαλύτερη περίοδο αναμονής πριν να κλειδωθεί η οθόνη αυτόματα:

  1. Go to the Desktop and start typing Screen Lock.

  2. Click on Screen Lock to open the panel.

  3. If Automatic Screen Lock is on, you can change the value in the Automatic Screen Lock Delay drop-down list.

If you don’t ever want the screen to lock itself automatically, switch the Automatic Screen Lock switch to off.