Κοινή χρήση αρχείων με ηλεκτρονική αλληλογραφία

Μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε αρχεία με τις επαφές σας με ηλεκτρονική αλληλογραφία άμεσα από τον διαχειριστή αρχείων.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το Evolution ή το Geary είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και έχει ρυθμιστεί ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για να μοιραστείτε ένα αρχείο με ηλεκτρονική αλληλογραφία:

  1. Open the Files application from the Desktop.

  2. Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε.

  3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Αποστολή σε…. Το παράθυρο σύνταξης μηνύματος θα εμφανιστεί με το συνημμένο αρχείο.

  4. Κάντε κλικ στο Προς για επιλογή μιας επαφής, ή εισάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπου θέλετε να στείλετε το αρχείο. Συμπληρώστε το Θέμα και το σώμα του μηνύματος όπως απαιτείται και πατήστε Αποστολή.

Μπορείτε να στείλετε πολλά αρχεία με μια φορά. Επιλέξτε πολλαπλά αρχεία κρατώντας πατημένο το Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα αρχεία, έπειτα κάντε δεξί κλικ σε κάποιο από τα επιλεγμένα αρχεία.