Κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας

Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα άτομα να προβάλουν και να ελέγχουν την επιφάνεια εργασίας σας από έναν άλλο υπολογιστή με την εφαρμογή προβολής επιφάνειας εργασίας. Ρυθμίστε το Κοινή χρήση οθόνης για να επιτρέψετε σε άλλους να προσπελάσουν την επιφάνεια εργασίας και να ορίσετε τις προτιμήσεις ασφάλειας.

 1. Go to the Desktop and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click on Sharing in the sidebar to open the panel.

 4. If the Sharing switch at the top-right of the window is set to off, switch it to on.

  Αν το κείμενο κάτω από το όνομα υπολογιστή σας επιτρέπει να το επεξεργαστείτε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που ο υπολογιστής σας εμφανίζετε στο δίκτυο.

 5. Επιλέξτε Κοινή χρήση οθόνης.

 6. To let others view your desktop, switch the Screen Sharing switch to on. This means that other people will be able to attempt to connect to your computer and view what’s on your screen.

 7. To let others interact with your desktop, ensure that Allow connections to control the screen is checked. This may allow the other person to move your mouse, run applications, and browse files on your computer, depending on the security settings which you are currently using.

Ασφάλεια

Είναι σημαντικό να σκεφτείτε την πλήρη έκταση της σημασίας κάθε επιλογής ασφάλειας πριν την αλλάξετε.

Οι νέες συνδέσεις πρέπει να ζητούν πρόσβαση

Εάν θέλετε να μπορείτε να επιλέξετε αν κάποιος θα επιτρέπεται να προσπελάσει την επιφάνεια εργασίας σας, ενεργοποιήστε το Οι νέες συνδέσεις πρέπει να ζητούν πρόσβαση. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, δεν θα σας ζητηθεί αν θέλετε να επιτρέπετε σε κάποιον άλλον να συνδεθεί στον υπολογιστή σας.

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Για να ζητήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν έναν κωδικό πρόσβασης όταν συνδέονται με την επιφάνεια εργασίας σας, ενεργοποιήστε το Απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Αν δεν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, οποιοσδήποτε μπορεί να προσπαθήσει να προβάλει την επιφάνεια εργασίας σας.

Αυτή η επιλογή είναι ανενεργή από προεπιλογή, αλλά θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε και να ορίσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης.

Δίκτυα

The Networks section lists the networks to which you are currently connected. Use the switch next to each to choose where your desktop can be shared.

Διακοπή κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας σας

To disconnect someone who is viewing your desktop:

 1. Open the Desktop and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click on Sharing in the sidebar to open the panel.

 4. Screen Sharing will show as Active. Click on it.

 5. Toggle the switch at the top to off.