Βρείτε τη διεύθυνση IP σας

Γνωρίζοντας τη διεύθυνση IP σας μπορεί να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε προβλήματα με την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Μπορεί να εκπλαγείτε μαθαίνοντας ότι έχετε δύο διευθύνσεις IP: μια διεύθυνση IP για τον υπολογιστή σας στο εσωτερικό δίκτυο και μια διεύθυνση IP για τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο.

Find your wired connection's internal (network) IP address

 1. Go to the Desktop and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click on Network in the sidebar to open the panel.

 4. The IP address for a Wired connection will be displayed on the right along with some information.

  Click the settings button for more details on your connection.

If more than one type of wired connected is available, you might see names like PCI Ethernet or USB Ethernet instead of Wired.

Find your wireless connection's internal (network) IP address

 1. Go to the Desktop and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click on Wi-Fi in the sidebar to open the panel.

 4. Click the settings for the IP address and more details on your connection.

Βρείτε την εξωτερική σας (διαδικτυακή) διεύθυνση IP

 1. Επισκεφθείτε το whatismyipaddress.com.

 2. Ο ιστότοπος θα εμφανίσει την εξωτερική σας διεύθυνση IP για σας.

Ανάλογα με το πώς ο υπολογιστής σας συνδέεται στο διαδίκτυο, και οι δυο διευθύνσεις μπορεί να είναι οι ίδιες.