Τι είναι μια διεύθυνση MAC;

Μια διεύθυνση MAC είναι ένας μοναδικός ταυτοποιητής που αποδίδεται από τον κατασκευαστή σε ένα κομμάτι του υλικού του δικτύου (όπως μια ασύρματη κάρτα ή μια κάρτα ethernet). Το MAC σημαίνει Έλεγχος πρόσβασης μέσων και κάθε ταυτοποιητής προορίζεται να είναι μοναδικός για μια συγκεκριμένη συσκευή.

Μια διεύθυνση MAC αποτελείται από έξι σύνολα των δύο χαρακτήρων, που ο καθένας χωρίζεται από μια διπλή τελεία. 00:1B:44:11:3A:B7 είναι ένα παράδειγμα μιας διεύθυνσης MAC.

Για να ταυτοποιήσετε τη διεύθυνση MAC του δικού σας υλικού δικτύου:

  1. Go to the Desktop and start typing Network.

  2. Κάντε κλικ στο Δίκτυο για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Επιλέξτε τη συσκευή, Wi-Fi ή Ενσύμαρτη, από τον αριστερό πίνακα.

    Η διεύθυνση MAC της ενσύρματης συσκευής για εμφανιστεί στα δεξιά ως Διεύθυνση υλικού.

    Κάντε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεις για να δείτε τη διεύθυνση MAC για την ασύρματη διεύθυνση ως Διεύθυνση υλικού στον πίνακα Λεπτομέρειες.

In practice, you may need to modify or “spoof” a MAC address. For example, some internet service providers may require that a specific MAC address be used to access their service. If the network card stops working, and you need to swap a new card in, the service won’t work anymore. In such cases, you would need to spoof the MAC address.