Χρησιμοποιήστε λιγότερη ισχύ και βελτιώστε τη ζωή της μπαταρίας

Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ ισχύ. Χρησιμοποιώντας μερικές απλές στρατηγικές αποθήκευσης, μπορείτε να μειώσετε τον λογαριασμό ενέργειας και να βοηθήσετε το περιβάλλον.

Γενικές συμβουλές

 • Αναστείλτε τον υπολογιστή σας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αυτό μειώνει σημαντικά την ποσότητα της ισχύος που χρησιμοποιεί και μπορεί να εγερθεί πολύ γρήγορα.

 • Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή όταν δεν θα τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλες περιόδους. Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν ότι κλείνοντας έναν υπολογιστή τακτικά μπορεί να του προκαλέσει φθορά γρηγορότερα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.

 • Use the Power panel in Settings to change your power settings. There are a number of options that will help to save power: you can automatically blank the screen after a certain time, reduce the screen brightness, and have the computer automatically suspend if you have not used it for a certain period of time.

 • Απενεργοποιήστε όλες τις εξωτερικές συσκευές (όπως εκτυπωτές και σαρωτές) όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Φορητοί υπολογιστές, μικροϋπολογιστές και άλλες συσκευές με μπαταρίες

 • Μειώστε τη φωτεινότητα οθόνης. Η λειτουργία της οθόνης αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας του φορητού σας υπολογιστή.

  Οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές έχουν κουμπιά στο πληκτρολόγιο (ή μια συντόμευση πληκτρολογίου) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε τη φωτεινότητα.

 • Εάν δεν χρειάζεστε για λίγο να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε την κάρτα ασύρματου ή Bluetooth. Αυτές οι συσκευές λειτουργούν εκπέμποντας ραδιοκύματα, καταναλώνοντας αρκετή ισχύ.

  Μερικοί υπολογιστές έχουν έναν διακόπτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απενεργοποίηση, ενώ άλλοι έχουν μια συντόμευση πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη θέση του. Μπορείτε να τον επανεργοποιήσετε όταν το χρειαστείτε.

Περισσότερο προχωρημένες συμβουλές

 • Μειώστε τον αριθμό των εργασιών που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν περισσότερη ισχύ όταν έχουν περισσότερη εργασία να κάνουν.

  Οι περισσότερες από τις εκτελούμενες εφαρμογές κάνουν πολύ λίγα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ενεργά. Ωστόσο, οι εφαρμογές που δέχονται συχνά δεδομένα από το διαδίκτυο, αναπαραγάγουν μουσική ή ταινίες μπορεί να επηρεάσουν την κατανάλωση της ισχύος.