Εκτύπωση σε αρχείο

You can choose to print a document to a file instead of sending it to print from a printer. Printing to file will create a PDF, a PostScript or a SVG file that contains the document. This can be useful if you want to transfer the document to another machine or to share it with someone.

Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο:

  1. Άνοίξτε τον διάλόγο εκτύπωσης πατώντας Ctrl+P.

  2. Επιλέξτε Εκτύπωση σε αρχείο κάτω από τον Εκτυπωτή στην καρτέλα Γενικά.

  3. Για αλλαγή του προεπιλεγμένου ονόματος αρχείου και πού αποθηκεύεται το αρχείο, κάντε κλικ στο όνομα αρχείου κάτω από την επιλογή εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο Επιλογή μόλις έχετε τελειώσει την επιλογή.

  4. PDF is the default file type for the document. If you want to use a different Output format, select either PostScript or SVG.

  5. Διαλέξτε τις προτιμήσεις σας της άλλης σελίδας.

  6. Πατήστε Εκτύπωση για να αποθηκεύσετε το αρχείο.