Απενεργοποιήστε ή περιορίστε την ανίχνευση του ιστορικού αρχείων

Η παρακολούθηση των πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων κάνει ευκολότερη την εύρεση αντικειμένων στα οποία έχετε εργαστεί με διάφορες εφαρμογές. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κρατήσετε ιδιωτικό το ιστορικό χρήσης των αρχείων αυτών ή μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το πιο πρόσφατο ιστορικό.

Απενεργοποίηση καταγραφής του ιστορικού αρχείων

 1. Go to the Desktop and start typing Privacy.

 2. Click on File History & Trash to open the panel.

 3. Switch the File History switch to off.

  To re-enable this feature, switch the File History switch to on.

 4. Use the Clear History… button to purge the history immediately.

Αυτή η ρύθμιση δεν θα επηρεάσει πώς ο περιηγητής ιστού αποθηκεύει πληροφορίες για τους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Περιορίσετε το χρονικό διάστημα που καταγράφεται το ιστορικό των αρχείων σας

 1. Go to the Desktop and start typing File History & Trash.

 2. Click on File History & Trash to open the panel.

 3. Ensure the File History switch is set to on.

 4. Under File History Duration, select how long to retain your file history. Choose from options 1 day, 7 days, 30 days, or Forever.

 5. Use the Clear History… button to purge the history immediately.