Εκκαθάριση απορριμμάτων & προσωρινών αρχείων

Ο καθαρισμός των απορριμμάτων και των προσωρινών αρχείων αφαιρεί ανεπιθύμητα και άχρηστα αρχεία από τον υπολογιστή σας και ελευθερώνει επίσης περισσότερο χώρο στον σκληρό σας δίσκο. Μπορείτε να αδειάσετε χειροκίνητα τα απορρίμματά σας και να καθαρίσετε τα προσωρινά αρχεία σας, αλλά μπορείτε επίσης να ορίσετε να το κάνει αυτό ο υπολογιστής σας αυτόματα για σας.

Τα προσωρινά αρχεία δημιουργούνται αυτόματα από τις εφαρμογές στο παρασκήνιο. Μπορούν να αυξήσουν την επίδοση παρέχοντας ένα αντίγραφο των δεδομένων που λήφθηκαν ή υπολογίστηκαν.

Αυτόματη εκκαθάριση των απορριμμάτων και προσωρινών αρχείων

  1. Go to the Desktop and start typing File History & Trash.

  2. Click on File History & Trash to open the panel.

  3. Switch on one or both of Automatically Delete Trash Content or Automatically Delete Temporary Files.

  4. Set how often you would like your Trash and Temporary Files to be purged by changing the Automatically Delete Period value.

  5. Use the Empty Trash… or Delete Temporary Files… buttons to perform these actions immediately.

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία μόνιμα και κατευθείαν χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μόνιμη διαγραφή ενός αρχείου.