Αυτόματο κλείδωμα της οθόνης

When you leave your computer, you should lock the screen to prevent other people from using your desktop and accessing your files. If you sometimes forget to lock your screen, you may wish to have your computer’s screen lock automatically after a set period of time. This will help to secure your computer when you aren’t using it.

Όταν η οθόνη σας είναι κλειδωμένη, οι εφαρμογές σας και οι διεργασίες του συστήματος θα συνεχίσουν να εκτελούνται, αλλά θα χρειαστείτε να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε ξανά.

Για να ορίσετε τη διάρκεια του χρόνου πριν να κλειδωθεί η οθόνη σας αυτόματα:

  1. Go to the Desktop and start typing Screen Lock.

  2. Click on Screen Lock to open the panel.

  3. Make sure Automatic Screen Lock is switched on, then select a length of time from the Automatic Screen Lock Delay drop-down list.

Applications can present notifications to you that are still displayed on your lock screen. This is convenient, for example, to see if you have any email without unlocking your screen. If you’re concerned about other people seeing these notifications, switch Show Notifications on Lock Screen off. For further notification settings, refer to Notifications and the notification list.

Όταν η οθόνη σας είναι κλειδωμένη και θέλετε να την ξεκλειδώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc, ή σύρετε το ποντίκι σας από πάνω έως κάτω. Έπειτα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στο Ξεκλείδωμα. Εναλλακτικά, αρχίστε απλά να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και θα αναιρεθεί αυτόματα το κλείδωμα καθώς πληκτρολογείτε.