Keyboard navigation

This page details keyboard navigation for people who cannot use a mouse or other pointing device, or who want to use a keyboard as much as possible. For keyboard shortcuts that are useful to all users, see Uporabne tipkovne bližnjice instead.

V primeru da imate težave z uporabo miške ali druge kazalne naprave, lahko miškin kazalec nadzirate s številsko tipkovnico. Za podrobnosti si oglejte Click and move the mouse pointer using the keypad.

Krmarjenje po uporabniškem vmesniku

Tab and

Ctrl+Tab

Premika žarišče tipkovnice med različnimi nadzorniki. Ctrl+Tab se premika med skupinami nadzornikov kot iz stranske vrstice v glavno vsebino. S Ctrl+Tab se lahko premaknete tudi izven področij, ki uporabljajo Tab kot je področje besedila.

Držite tipkoShift za premik žarišča v obratnem vrstnem redu.

Smerne tipke

Premika izbiro med predmeti v enem nadzorniku ali med zbirko pvoezanih nadzornikov. Uporabite smerne tipke za osredotočenje na gumbe v orodni vrstici, izbiro predmetov v seznamskem ali ikonskem pogledu ali izbiro izbrinega gumba iz skupine.

Ctrl+Smerne tipke

V seznamskem ali ikonskem pogledu premaknite žarišče tipkovnice na drug predmet ne da bi spremenili kateri predmet je izbran.

Shift+Smerne tipke

V seznamskem ali ikonskem pogledu izberite vse predmete iz trenutno izbranega predmeta na predmet, ki je na novo v žarišču.

In a tree view, items that have children can be expanded or collapsed, to show or hide their children: expand by pressing Shift+, and collapse by pressing Shift+.

Preslednica

Omogoči predmet v žarišču kot je gumb, izbiro polje ali predmet seznama.

Ctrl+Preslednica

V seznamskem ali ikonskem pogledu lahko izberite ali odstranite izbiro predmeta v žarišču ne da bi odstranili izbiro drugih predmetov.

Alt

Hold down the Alt key to reveal accelerators: underlined letters on menu items, buttons, and other controls. Press Alt plus the underlined letter to activate a control, just as if you had clicked on it.

Esc

Konča meni, pojavno okno, preklopnik ali pogovorno okno.

F10

Odpre prvi meni v menijski vrstici okna. Uporabite smerne tipke za krmarjenje po menijih.

Shift+F10 or

Menu

Prikaže vsebinski meni za trenutno izbiro kot če bi desno kliknili.

Ctrl+F10

V upravljalniku datotek odpre vsebinski meni za trenutno mapo kot če bi desno kliknili na ozadje in ne na enega od predmetov.

Ctrl+PageUp

and

Ctrl+PageDown

V vmesniku z zavihki preklopi na zavihek na levi ali desni.

Krmarjenje po namizju

Alt+F1 or the

Super key

Switch between the Desktop and running applications. In the desktop, start typing to instantly search your applications, contacts, and documents.

Super+ Tab

Quickly switch between windows. Hold down Shift for reverse order.

Super+`

Switch between windows from the same application, or from the selected application after Super+Tab.

This shortcut uses ` on US keyboards, where the ` key is above Tab. On all other keyboards, the shortcut is Super plus the key above Tab.

Ctrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the taskbar. In the Desktop, switch keyboard focus between the taskbar and the windows. Use the arrow keys to navigate.

Alt+F6

Kroži med okni istega programa. Držite tipko Alt in pritisnite F6 dokler ni želeno okno poudarjeno. Nato izpustite Alt. To je podobno zmožnosti Alt+`.

Alt+Esc

Cycle through all open windows on a workspace.

Super+V

Open the notification list. Press Esc to close.

Krmarjenje po oknih

Alt+F4

Zapre trenutno okno.

Alt+F5 ali Super+

Restore a maximized window to its original size. Use Alt+F10 to maximize. Alt+F10 both maximizes and restores.

Alt+F7

Premakne trenutno okno. Pritisnite Alt+F7 in nato uporabite smerne tipke za premik okna. Pritisnite Enter za končanje premikanja okna ali Esc za njegovo vrnitev na njegovo izvirno mesto.

Alt+F8

Spremeni velikost trenutnega okna. PritisniteAlt+F8 in nato uporabite smerne tipke za spremembo velikosti okna. Pritisnite Enter za končanje spreminjanja velikosti okna ali Esc za njegovo vrnitev na izvirno velikost.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the left.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the right.

Alt+F10 sli Super+

Maximize a window. Press Alt+F10 or Super+ to restore a maximized window to its original size.

Super+H

Skrči okno.

Super+

Maximize a window vertically along the left side of the screen. Press again to restore the window to its previous size. Press Super+ to switch sides.

Super+

Maximize a window vertically along the right side of the screen. Press again to restore the window to its previous size. Press Super+ to switch sides.

Alt+Preslednica

Prikaže meni okna kot če bi desno kliknili v nazivni vrstici.