Uporabne tipkovne bližnjice

Ta stran zagotavlja pregled tipkovnih bližnjic, ki vam lahko pomagajo pri bolj učinkoviti uporabiti namizja in programov. Če miške ali kazalne naprave ne morete uporabiti, si za več podrobnosti o krmarjenju po vmesniku s tipkovnico oglejte Keyboard navigation.

Spoznavanje namizja

Alt+F1 or the

Super key

Switch between the Desktop and running applications. In the desktop, start typing to instantly search your applications, contacts, and documents.

Alt+F2

Pop up command window (for quickly running commands).

Use the arrow keys to quickly access previously run commands.

Super+ Tab

Quickly switch between windows. Hold down Shift for reverse order.

Super+`

Switch between windows from the same application, or from the selected application after Super+Tab.

This shortcut uses ` on US keyboards, where the ` key is above Tab. On all other keyboards, the shortcut is Super plus the key above Tab.

Alt+Esc

Switch between windows. Hold down Shift for reverse order.

Ctrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the taskbar. In the Desktop, switch keyboard focus between the taskbar and the windows. Use the arrow keys to navigate.

Super+A

Pokaži seznam aplikacij.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the left.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the right.

Ctrl+Alt+Delete

Show the Power Off dialog.

Super+L

Zakleni zaslon.

Super+V

Show the notification list. Press Super+V again or Esc to close.

Pogoste bližnjice urejanje

Ctrl+A

Izbere vse besedilo ali predmete na seznamu.

Ctrl+X

Izreže (odstrani) izbrano besedilo ali predmete in jih postavi na odložišče.

Ctrl+C

Kopira izbrano besedilo ali predmete na odložišče.

Ctrl+V

Prilepi vsebino odložišča.

Ctrl+Z

Razveljavi zadnje dejanje.

Zajame zaslon

Prnt Scrn

Zajem zaslonske slike.

Alt+Prnt Scrn

Zajem zaslonske slike okna.

Shift+Prnt Scrn

Zajem zaslonske slike področja na zaslonu. Kazalec se spremeni v merilec. Kliknite in povlecite za izbiro področja.

Ctrl+Alt+Shift+R

Start and stop screencast recording.