Навігація за допомогою клавіатури

На цій сторінці наведено подробиці щодо навігації за допомогою клавіатури для тих, хто не може користуватися мишею або іншим координатним пристроєм, або тих, хто хоче максимально користуватися клавіатурою. Опис клавіатурних скорочень, які є корисними для усіх користувачів, можна знайти у розділі Корисні клавіатурні скорочення.

Якщо ви не можете користуватися координатним пристроєм, подібним до миші, ви можете керувати вказівником миші за допомогою цифрового блоку на вашій клавіатурі. Див. Клацання і пересування вказівника миші за допомогою клавіатури, щоб дізнатися більше.

Навігація інтерфейсом користувача

Tab і

Ctrl+Tab

Пересування фокуса клавіатури між різними елементами керування. Ctrl+Tab пересуває між групами елементів керування, зокрема з бічної панелі до основного вмісту. Ctrl+Tab також може виводити з елементів керування, які використовують клавішу Tab, зокрема області редагування тексту.

Утримуйте натиснутою клавішу Shift, щоб фокус пересувався у зворотному порядку.

Клавіші зі стрілками

Пересування позначення між пунктами у окремому елементі керування або між наборами пов'язаних елементів керування. Скористайтеся клавішами зі стрілками для фокусування кнопок на панелі інструментів, вибору пунктів у списку або перегляду піктограм або вибору пункту варіанта з групи.

Ctrl+клавіші зі стрілками

У перегляді списком або перегляді піктограм пересування фокуса клавіатури на інших пункт без зміни позначеного пункту.

Shift+клавіші зі стрілками

У перегляду списком або перегляді піктограм позначення усіх пунктів від поточного позначено пункту до нового фокусованого пункту.

На панелі перегляду ієрархії пункти, які містять дочірні, можна розгортати або згортати для показу або приховування дочірніх записів: розгортання натисканням комбінації Shift+ а згортання натисканням комбінації Shift+.

Пробіл

Активація фокусованого елемента, зокрема кнопки, пункту позначки або пункту у списку.

Ctrl+Пробіл

У списку або таблиці із піктограмами вибір або скасування вибору фокусованого елемента без скасовування позначення інших елементів.

Alt

Утримуйте натиснутою клавішу Alt, щоб побачити прискорювачі: підкреслені літери у пунктах меню, на кнопках та інших елементах керування. Натискання Alt із одночасним натисканням підкресленої літери активує відповідну дію — так, наче ви клацнули лівою кнопкою миші на відповідному елементі керування.

Esc

Вихід із меню, контекстної панелі, перемикача або діалогового вікна.

F10

Відкриття першого меню на панелі меню вікна. Скористайтеся клавішами зі стрілками для навігації меню.

Super+F10

Відкриття меню програм на верхній панелі.

Shift+F10 або

Menu

Відкриття контекстного меню для поточного позначеного об'єкта, так, наче ви клацнули правою кнопкою миші.

Ctrl+F10

У програмі для керування файлами відкрити контекстне меню для поточної теки так, наче ви клацнули правою кнопкою миші на фоновій частині вікна, а не на якомусь записі.

Ctrl+PageUp

і

Ctrl+PageDown

В інтерфейсі із вкладками перемкнутися на вкладку ліворуч або праворуч.

Навігація стільницею

Alt+F1 або

клавіша Super

Перемикання між оглядом Діяльності та стільницею. На панелі огляду почніть вводити критерій пошуку для пошуку програм, записів контактів та документів.

Super+Tab

Швидке перемикання між вікнами. Утримуйте натиснутою клавішу Shift для перемикання в оберненому порядку.

Super+`

Перемикання між вікнами однієї програми або вибраної програми після Super+Tab.

У цьому клавіатурному скорочення використано клавішу ` на клавіатурах із англійськими літерами, де клавішу ` розташовано над клавішею Tab. На усіх інших клавіатурах скорочення складається з клавіші Super у поєднанні із клавішею, яку розташовано над клавішею Tab.

Ctrl+Alt+Tab

Передати фокус клавіатури на верхню панель. У режимі огляду Діяльності перемкнути фокус клавіатури між верхньою панеллю, паленню приладів, оглядом вікон, списком програм та полем пошуку. Скористайтеся клавішами зі стрілочками для здійснення навігації.

Super+Page Up

і

Super+Page Down

Перемкнутися між робочими областями.

Alt+F6

Циклічний перехід вікнами однієї програми. Утримуйте натиснутою клавішу Alt і натискайте клавішу F6, аж доки не буде підсвічено потрібне вам вікно. Відпустіть клавішу Alt. Ця можливість подібна до можливості, яка викликається комбінацією Alt+`.

Alt+Esc

Циклічний перехід списком усіх відкритих вікон робочого простору.

Super+V

Відкрити список сповіщень. Натисніть Esc, щоб закрити.

Навігація вікнами

Alt+F4

Закрити поточне вікно.

Alt+F5 або Super+

Відновити початковий розмір максимізованого вікна. Скористайтеся комбінацією клавіш Alt+F10 для максимізації. Alt+F10 одразу максимізує і відновлює вікно.

Alt+F7

Пересунути поточне вікно. Натисніть комбінацію клавіш Alt+F7, потім скористайтеся клавішами зі стрілками для пересування вікна. Натисніть клавішу Enter для завершення пересування вікна або Esc для повернення вікна до початкового місця.

Alt+F8

Змінити розмір поточного вікна. Натисніть комбінацію клавіш Alt+F8, потім скористайтеся клавішами зі стрілками для зміни розмірів вікна. Натисніть клавішу Enter для завершення зміни розмірів вікна або Esc для повернення вікна до початкового розміру.

Shift+Super+Page Up

і

Shift+Super+Page Down

Пересунути поточне вікно на інший робочий простір.

Shift+Super+

Перемістити поточне вікно на монітор ліворуч.

Shift+Super+

Перемістити поточне вікно на монітор праворуч.

Alt+F10 або Super+

Максимізувати вікно. Натисніть комбінацію клавіш Alt+F10 або Super+, щоб відновити початковий розмір максимізованого вікна.

Super+H

Мінімізувати вікно.

Super+

Максимізувати вікно вертикально уздовж лівого краю екрана. Натисніть знову, щоб відновити попередній розмір вікна. Натисніть Super+ для перемикання країв.

Super+

Максимізувати вікно вертикально уздовж правого краю екрана. Натисніть знову, щоб відновити попередній розмір вікна. Натисніть Super+ для перемикання країв.

Alt+Пробіл

Відкрити меню вікна так, наче ви клацнули правою кнопкою миші на смужці заголовка.