Σύνδεση σε VPN

A VPN (or Virtual Private Network) is a way of connecting to a local network over the internet. For example, say you want to connect to the local network at your workplace while you’re on a business trip. You would find an internet connection somewhere (like at a hotel) and then connect to your workplace’s VPN. It would be as if you were directly connected to the network at work, but the actual network connection would be through the hotel’s internet connection. VPN connections are usually encrypted to prevent people from accessing the local network you’re connecting to without logging in.

There are a number of different types of VPN. You may have to install some extra software depending on what type of VPN you’re connecting to. Find out the connection details from whoever is in charge of the VPN and see which VPN client you need to use. Then, go to the software installer application and search for the NetworkManager package which works with your VPN (if there is one) and install it.

If there isn’t a NetworkManager package for your type of VPN, you will probably have to download and install some client software from the company that provides the VPN software. You’ll probably have to follow some different instructions to get that working.

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση VPN:

  1. Go to the Desktop and start typing Network.

  2. Κάντε κλικ στο Δίκτυο για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Στο κάτω μέρος της λίστας στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί + για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση.

  4. Επιλέξτε VPN στη λίστα διεπαφής.

  5. Επιλέξτε ποιο είδος σύνδεσης VPN έχετε.

  6. Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες της σύνδεσης VPN, και μόλις τελειώσετε πατήστε Προσθήκη.

  7. When you have finished setting up the VPN, open the system menu from the right side of the taskbar, click VPN off and select Connect. You may need to enter a password for the connection before it is established. Once the connection is made, you will see a lock shaped icon in the taskbar.

  8. Ελπίζουμε ότι συνδεθήκατε με επιτυχία στο VPN. Αν όχι, ελέγξτε ξανά τις ρυθμίσεις VPN που εισάγατε. Μπορείτε να το κάνετε από τον πίνακα Δίκτυο που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τη σύνδεση, επιλέγοντας τη σύνδεση VPN από τη λίστα, έπειτα πατήστε το κουμπί ρυθμίσεις για να δείτε τις ρυθμίσεις.

  9. To disconnect from the VPN, click the system menu on the taskbar and click Turn Off under the name of your VPN connection.