Μοιραστείτε τα προσωπικά σας αρχεία

Μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση στον Δημόσιο φάκελο στον Προσωπικό φάκελο σας από άλλον υπολογιστή στο δίκτυο. Ρυθμίστε το Κοινή χρήση προσωπικών αρχείων για να επιτρέψετε σε άλλους να προσπελάσουν τα περιεχόμενα του φακέλου.

  1. Go to the Desktop and start typing Sharing.

  2. Κάντε κλικ στο Κοινή χρήση για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. If the Sharing switch in the top-right of the window is set to off, switch it to on.

    Αν το κείμενο κάτω από το όνομα υπολογιστή σας επιτρέπει να το επεξεργαστείτε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που ο υπολογιστής σας εμφανίζετε στο δίκτυο.

  4. Επιλέξτε Κοινή χρήση προσωπικών αρχείων.

  5. Switch the Personal File Sharing switch to on. This means that other people on your current network will be able to attempt to connect to your computer and access files in your Public folder.

    Ένα URI εμφανίζεται με το οποίο ο Δημόσιος φάκελό σας μπορεί να προσπελαστεί από άλλους υπολογιστές στο δίκτυο.

Ασφάλεια

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

To require other people to use a password when accessing your Public folder, switch the Require Password switch to on. If you do not use this option, anyone can attempt to view your Public folder.

Αυτή η επιλογή είναι ανενεργή από προεπιλογή, αλλά θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε και να ορίσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης.

Δίκτυα

The Networks section lists the networks to which you are currently connected. Use the switch next to each to choose where your personal files can be shared.