Έλεγχος κοινής χρήσης μέσω Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση μέσω Bluetooth για να λαμβάνετε αρχεία μέσω του Bluetooth στον φάκελο Λήψεις

Να επιτρέπεται στα αρχεία να μοιράζονται στο φάκελο Λήψεων σας

  1. Go to the Desktop and start typing Bluetooth.

  2. Κάντε κλικ στο Bluetooth για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Σιγουρευτείτε ότι το Bluetooth είναι ανοιχτό.

  4. Η συσκευές που διαθέτουν Bluetooth μπορούν να στείλουν αρχεία στον φάκελο Λήψεις μόνο όταν είναι ανοιχτό το παράθυρο του Bluetooth.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των οθονών του υπολογιστή σας σε άλλες συσκευές.